Saloni Oglavina: Brčko, Arizona, Sarajevo, Mostar..

Salon namještaja Mubarek

Brčko, Arizona Zona V br 9
Tel: +387(0)49/745-635 arizona@gmail.com

Salon namještaja IV

Brčko, Petra Kočića 8
Tel: +387(0)49/366-065 brcko@oglavina.ba

Salon namještaja Rejjan

Brčko, Mostarska bb
Tel: +387(0)49/321-370 brcko@oglavina.ba

Salon namještaja V

Sanski Most, Prvomajska bb Tel: +387(0)37/686-278 sanskimost@oglavina.ba

Salon namještaja VII

Bihać, Jablanska br. 80A
Tel: +387(0)37/310-165 bihac@oglavina.ba

Salon namještaja XIV

Ilijaš, Moševačka 58
Tel: +387(0)33/402-314 ilijas@oglavina.ba

Salon namještaja X

Sarajevo, Safeta Zajke 75
Tel: +387(0)33/674-847 sarajevo@oglavina.ba

Salon namještaja NUR

Mostar, Vrapčići bb Tel: +387(0)36/582-675 mostar@oglavina.ba

Salon namještaja Gračanica

ul. Zlatnih ljiljana bb
Tel: +387(0)35/705-033 salongracanica@gmail.com

HAS COMERC d.o.o.

(zastupnik za sloveniju)
Ferrarska 14, 6000 KOPER, SLOVENIJA Tel: +386 40 698 397 has.commerce@gmail.com